სასერტიფიკატო პროგრამა (SPRM) საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

სასერტიფიკატო პროგრამა (SPM) პროექტის მენეჯმენტი

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

სასერტიფიკატო პროგრამა (SSM) გაყიდვების მენეჯმენტი

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

სასერტიფიკატო პროგრამა (SFM) ფინანსური მენეჯმენტი

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

სასერტიფიკატო პროგრამა (SBA) ბიზნესის ადმინისტრირება

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

საერთაშორისო გადაზიდვები & ლოჯისტიკური და საბაჟო ოპერაციები

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

სასერტიფიკატო პროგრამა (SHRM) ადამიანური რესურსების მართვა

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის დაცვა

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

ტრენინგი დამწყებ ტრენერთათვის (TOT)

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

კომუნიკაცია სტრატეგიულად თანამედროვე კიბერ-სივრცეში

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი


"IBSU ტრენინგ - ცენტრის" სერთიფიკატი
"IBSU ტრენინგ ცენტრში კურსის გავლის შემდეგ, თქვენ მიიღებთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ორენოვან სერთიფიკატს, ქართულ და ინგლისურ ენაზე, ხოლო საუკეთესო შედების მქონე სტუდენტები სარეკომენდაციო წერილს"

IBSU Training Center

საქართველოს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის IBSU Training Center-ის სპიკერები

იხილეთ მეტი