ტრენინგ-კურსების მოკლე მიმოხილვა

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

სასერტიფიკატო პროგრამა (HRM) ადამიანური რესურსების მართვა

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

სასერტიფიკატო პროგრამა (SM) გაყიდვების მენეჯმენტი

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

საერთაშორისო გადაზიდვები & ლოჯისტიკური და საბაჟო ოპერაციები

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

სასერტიფიკატო პროგრამა (FM) ფინანსების მართვა

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

პროგრამა (PRM) საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

სასერტიფიკატო პროგრამა (PM) პროექტის მენეჯმენტი

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის დაცვა

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

Business English Course

IBSU Training Center

იხილეთ მეტი

ტრენინგები

იხილეთ ყველა


IBSU Training Center

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის IBSU Training Center-ის სპიკერები

იხილეთ მეტი