მაია ლაპიაშვილი

ტრენერი: მაია ლაპიაშვილი. ზოგადი განათლების რეფორმის („ახალი სკოლის მოდელის“) ლიდერობის ექსპერტი, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ხარისხის უზრუნველყოფის ექსპერტი, სკოლის დირექტორთა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ტრენერი, „ლიდერობის აკადემიის“ ტრენინგ-მოდულების ავტორი. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერი ზოგადპროფესიული და საგნობრივი – თემატური მიმართულებით (პროფესიული უნარები, გეოგრაფია, მდგრადი განვითარება, ლიდერობის კომპონენტი და ა.შ), ტრენერთა ტრენერი. მასწავლებლის სახლის გარე დამკვირვებელი სამ საგანში – გეოგრაფია, სამოქალაქო განათლება, სერტიფიცირებული აღნიშნულ საგნებში. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (IBSU) ტრენინგ-ცენტრის ტრენერი, ტრენინგ-მოდულების ავტორი