ვატო სურგულაძე

ტრენერი: ვატო სურგულაძე – 2012-დღემდე კავკასიის უნივერსიტეტი – მედიცინისა  და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლის დეკანი. პროფესორი /საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კურსი/  საქართველოს უნივერსიტეტის ცენტრის ხელმძღვანელი.  2017 წელს გახლდათ ნ პატარკაჩიჩვილის სახელობი კლინიკის აღმასრულებელი დირექტორი და ასევე  კონსილიუმ „მედულა“ -ს ადმინსტრაციული დირექტორი. 2015-2016   წლებში  სს სადაზღვევო კომპანია „უნისონის“ სამედიცინო ზარალების დეპარტამენტის უფროსი და   რუსთავის სამშობიარო სახლის აღმასრულებელი დირექტორი. 2012-2014 წლებში  შპს საქართველოს საპატრიარქოს წმ. იოაკიმეს და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრის – გენერალური დირექტორი. 2012-2013  შპს „ს.ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა-სამედიცინო პერსონალის გადამზადების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 2011-2011 შპს „რეფერალური საავადმყოფო“ გენერალური დირექტორი. 2011-2012 შპს“ ჯეო ჰოსპიტალს“-ი პროექტის კოორდინატორი. 2007-2010 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო -სააგენტოს უფროსი. 2010-2011  შპს  „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ -დირექტორი.  1992-1994 ცენტრალური რესპუბლიკური საავადმყოფო – ექიმი ედნოკრინოლოგი. 1994-1994 UMCOR გაერთიანებული მეთოდისტთა დახმარების კომიტეტი-სამედიცინო პროგრამების მენეჯერი. 1994-1996 ოჯახის ექიმთა კომპანია „კურაციო“ – მთავარი ექიმი, სამედიცინო მენეჯერი.1996-1999 სამედიცინო სამსახური 009. დამფუძნებელი, მფლობელი, გენერალური მენეჯერი.1999-2003 CERMA  საწარმოთა რესტრუქტურიზაციის და მენეჯმენტის დახმარების ცენტრი /მსოფლიო ბანკის პროექტი/ფარმაცევტული პროექტი

„კარდუ“ კონსულტანტიჩეხურ -ქართული კომპანია

„ლეჩივა-გეო“ ჯგუფის კოორდინატორი

თბილისის ფარმაცევტული ქარხნის რესტრუქტურიზაციის პროექტი -კლასტერინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი.

2003-2003 თბილისის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საქალაქო სამსახური -უფროსის მოადგილე.2003-2007 საქართველოს სოციალური დაღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი -გენერალური დირექტორის მოადგილე /სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამების ხელმძღვანელი. 2005-2005 წლებში მაგ გაიარა  (Boston University, Boston USA)  ეკონომიკის ძირითადი ელემენტები და საერთაშორისო ჯანდაცვის დაფინანსება.