ეკატერინე ფიფია

ტრენერი: ეკატერინე ფიფია

ეკატერინე ფიფიას აქვს დოქტორის აკადემიური ხარისხი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. ის არის აფილირებული პროფესორი განათლების მიმართულებით განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. ის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში 2005 წლიდან მუშაობს. მისი სამუშაო და კვლევითი გამოცდილება მოიცავს: საერთაშორისო ექსპერტი სასწავლო რესურსებისა და შეფასების ცენტრში, ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი; ტემპუსის ფარგლებში განხორციელებული პროგრამის განვითარების კომისიის წევრი; მკვლევარი ჩრდილოეთ აიოვას უნივერსიტეტი, ამერიკის შეერთებული შტატები;  ექსპერტი და ტრენერი მასწავლებელთა პროფესიულად გადამზადების სასერთიფიკატო პროგრამაში;  გამსწორებელი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, თბილისი, საქართველო. ეკატერინე არის 5 წიგნისა და 27 სტატიის ავტორი. ამჟამად, ეკატერინე არის ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი და ხარისხის მართვის მენეჯერი განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.

ეკატერინე გაუძღვება ინგლისური ენის სასერტიფიკატო გამოცდის ტრენინგს მასწავლებლებისთვისა და მასწავლებლობის მსურველებისთვის