ტარიელ სიხარულიძე

ტრენერი პროფ.დოქტ. ტარიელ სიხარულიძე, კურსი “მოლაპარაკებების უნარები, მართვა და ტექნიკა”.
მოლაპარაკებების კვლევისა და სწავლების ინსტიტუტის ასოცირებული წევრი. მას ჩატარებული აქვს მოლაპარაკებებში ლექციათა კურსი როგორც აკადემიურ, სახელმწიფო და ასევე კერძო სექტორში: ESSEC Business School-ის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრატურის MS SMIB სტუდენტებისათვის, საფრანგეთის ეროვნული ადმინისტრირების სკოლაში (ENA), საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სომხეთისა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო მოხელეებისათვის, ევროკავშირის კომისიის მოხელეებისათვის.
2011 წლიდან, არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ლექტორი და ტრენინგ-ცენტრის ტრენერი.

IBSU Training Center

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის IBSU Training Center-ის სპიკერები

იხილეთ მეტი