სულხან ლაცაბიძე

მარკეტინგის სფეროში მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება. სადაზღვეო და საბანკო სფეროებში წამყვან პოზიციებზე მუშაობის გამოცდილება.
დაამთავრა კავკასიის ბიზნეს სკოლა მარკეტინგის განხრით, არის ლონდონის კომერციის სკoლის და უელსის უნივერსიტეტის მაგრისტრი.
იყო „საქართველოს ლატარიის კომპანიის“ მარკეტინგის მენეჯერი. 2014 წლის ივლისიდან არის „Caucasus Online” საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის უფროსი.

2011 წლის მარტიდან ასწავლის მარკეტინგის ვრცელ კურსს „IBSU – ტრენინგ ცენტრსა“ და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე.

IBSU Training Center

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის IBSU Training Center-ის სპიკერები

იხილეთ მეტი