ნანა გოგოხია

ტრენერი პრფ. დოქტ. ნანა გოგოხია, კურსი “ლიდერობა და ეფექტური კომუნიკაციები”
JFDP 2011 – (ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ლექტორთა გაცვლითი პროგრამის) კურსდამთავრებული. დეპარტამენტი ლიდერობა მანეჯმენტი და პოლიტიკა. Seton Hall University.USA. ევროპული უნივერიტეტი -ასისტენტ პროფესორი. ფლობს საერთაშორისო დიპლომს საერთაშორისო ბიზნესის მარკეტინგის განხრით. Escola Universitaria de Saria and Saint Diodor Foundation.Bbarselona 2009. გაეროს სწავლების პროგრამის დირექტორი. 2011 წლიდან, არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ტრენინგ-ცენტრის ტრენერი.

IBSU Training Center

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის IBSU Training Center-ის სპიკერები

იხილეთ მეტი