სასერტიფიკატო პროგრამა (SMM) მარკეტინგის მენეჯმენტი

ტრენინგის მიზანია მსმენელს აუხსნას მარკეტინგის ზოგადი არსი, მისი ფუნქცია ბიზნესში, აგრეთვე მარკეტინგის როლი სტრატეგიული და საოპერაციო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. მსმენელები გაეცნობიან მარკეტიგული ქვედისციპლინების მნიშვნელობასა და საქართველოს ეკონომიკის რეალობასთან მისადაგებული სხვადასხვა მარკეტინგული ტაქტიკის შედარებით ანალიზს.

ტრენინგის მეორე ნაწილი მოიცავს მარკეტინგული კვლევების ჩატარების აუცილებლობას თითოეული კომპანიის წინსვლისათვის. კვლევის სახეების, სამიზნე ჯგუფების შერჩევას, აგრეთვე კვლევის ბიუჯეტირებისა და ანგარიშის წარდგენას.

ტრენინგი განკუთვნილია ბიზნესის სფეროში მოღვაწე დაინტერესებული პირებისათვის, რომელთაც აქვთ  ურთიერთობა მომხმარებელთან, აინტერესებთ ბაზრის მოპოვებაზე ორიენტირებული სტრატეგიული დაგეგმარება. ან უბრალოდ ზრუნავენ კლიენტების კმაყოფილების ხარისხსა და შენარჩუნებაზე.

ტრენინგის თემატიკა:

 • მარკეტინგი და მარკეტინგული პროცესების განსაზღვრა; მარკეტინგული გარემო;
 • სამომხმარებლო გარემო და მისი გავლენა კლიენტის კმაყოფილებასა და შენარჩუნების ხარისხზე;
 • ბაზრის მოპოვებაზე ორიენტირებული სტრატეგიული დაგეგმარება და ფასწარმოქმნა;
 • მარკეტინგული მიქსის ჩამოყალიბება;
 • ახალი პროდუქტის შექმნა, განვითარება და მისი სასიცოცხლო ციკლი;
 • რეკლამა; საზოგადოებასთან ურთიერთობა;
 • გაყიდვების მხარდაჭერა და მარკეტინგული კომუნიკაციის არხები;
 • ბრენდინგი;
 • კვლევების მიზნისა და ამოცანების განსაზღვრა;
 • სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრა და მონაცემთა მოგროვების ინსტრუმენტები;
 • კვლევის სახეები, მისი დაგეგმვის ეტაპები და შერჩევის მეთოდების განსაზღვრა;
 • კვლევის ბიუჯეტირება და ანგარიშის წარდგენა.

ტრენერი: თამარ საყვარელიძე

10 წლიანი გამოცდილება მარკეტინგული კომუნიკაციის შემუშავება-განხორციელებისა და დანერგვის კუთხით კერძო თუ საჯარო ორგანიზაციებში. აქვს მედიასთან ურთიერთობისა და საზოგადოებრივი განვითარების სტრატეგიის დასახვის გამოცდილება. 2010 წლიდან დღემდე არის ACT Research-ის კონსულტანტი; 2007-200 წლებში GIPA-ს ლექტორი PR and Media Relations; 2013 წლიდან დღემდე ილიაუნის პროფესორი და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის ტრენერი.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 24 სთ.

ტრენინგის ღირებულება: 320 ლარი (თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად).

ტრენინგის დაწყების თარიღი: 25 სექტემბერი

განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა: 22 სექტებერი

ტრენინგი ტარდება კვირაში ორჯერ: ორშაბათი/ხუთშაბათი: 19:00

სასწავლო მასალები უფასოა, შედის სწავლის ღირებულებაში.

კურსის გავლის შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ორენოვან სერთიფიკატს, ქართულ და ინგლისურ ენაზე.

საბანკო რეკვიზიტები:

შპს “შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი”

 • ს.ს. „თიბისი“ ბანკი
 • კოდი: GE52TB7505036080100001
 • საიდ. კოდი: 229 275 405

პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

 • ტრენინგ ცენტრის კურსდამთავრებულთათვის, ყოველი მომდევნო ტრენინგი იქნება 25%-იანი ფასდაკლებით;
 • ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან ორზე მეტი ადამიანის მონაწილეობის შემთხვევაში, თითოეული მონაწილე ისარგებლებს 15%-იანი ფასდაკლებით;
 • ოჯახის წევრებზე ვრცელდება 15%-იანი ფასდაკლება.

კურსზე რეგისტრაცია

“IBSU Training Center”
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13km, 2,Tbilisi 0131
tel/faqsi: (+995 32) 59 50 05/06 (120)
mob: (+995) 558 000 518
e-mail: training@ibsu.edu.ge
Facebook: httpss://www.facebook.com/www.ibsu.edu.ge

IBSU Training Center

საქართველოს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის IBSU Training Center-ის სპიკერები

იხილეთ მეტი