ანი გოცირიძე

ტრენერი ანი გოცირიძე, კურსი – “ადამიანური რესურსების მართვა”.
დაამთავარა კავკასიის ბიზნეს სკოლის ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტი. არის ლონდონის კომერციული სკოლის მაგისტრი. ხელმძღვანელობდა სადაზღვეო კომპანია ალდაგი BCI-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს. მუშაობდა ბანკი ქართუს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილედ. იყო ელიტ ელექტრონიქსის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი, ხოლო 2013 – 2014 წლებში ხელმძღვანელობდა თბილისის იუსტიციის სახლის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებას.2014 წლიდან ხელმძღვანელობს საერთაშორისო კონსალტინგური კომპანიის KPMG ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტს. 2011 წლიდან, არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ტრენინგ-ცენტრის ტრენერი.

IBSU Training Center

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის IBSU Training Center-ის სპიკერები

იხილეთ მეტი