ტრენინგები

საერთაშორისო გადაზიდვები, ლოგისტიკა და საბაჟო ოპერაციები

ტრენინგის თარიღი10 ივნისი – 29 ივლისი, 2024

ტრენინგის ხანგრძლივობა – 30 სთ

ლექციები ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ

 • ორშაბათი: 19:00 – 21:00
 • შაბათი: 12:00 – 14:00

ტრენერები:

ირინე მელაშვილი – საერთაშორისო ავია სატვირთო გადაზიდვების კომპანიის  „Cargostar-IM“-ს დამფუძნებელი და მმართველი დირექტორი.

ნათია ზოიძე – შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის რისკების მართვის სამმართველოს წამყვანი ანალიტიკოსი.

 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის მოქმედებს 50% ფასდაკლება;
 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთათვის მოქმედებს 20% ფასდაკლება;
 • სასწავლო მასალები შედის სწავლის ღირებულებაში;

აღწერა

ტრენინგის მიზანია, სატრანსპორტო გადაზიდვების და განბაჟების ძირითადი ელემენტების შესწავლა. აღნიშნული ცოდნის საფუძველზე, ტრენინგის მსმენელებს საშუალება ექნებათ დასაქმდნენ სატრანსპორტო კომპანიებში და იმუშაონ იმპორტ-ექსპორტის მიმართულებით, რაც მოიცავს: ტარიფების მომზადებას, შეკვეთების განთავსებას, ტრანსპორტის შერჩევას, ტვირთის და დოკუმენტაციის მონიტორინგს, განბაჟებისა და შიდა გადაზიდვის ორგანიზებას და სხვა.

თემატიკა:

 • ლოჯისტიკა – სასაწყობე მეურნეობა; საბაჟო საწყობი; არასაბაჟო
 • დროებითი შენახვის საწყობი; ტვირთის დასაწყობების და დეკლარირების საკითხები
 • საერთაშორისო გადაზიდვები: ზოგადი პრინციპები, ტრანსპორტის სახეები
 • კომბინირებული გადაზიდვები
 • ტვირთის ცნება. ტვირთის კატეგორია. კოდები და აბრევიატურა
 • გაბარიტული და არაგაბარიტული ტვირთი
 • ტვირთის გადაზიდვა საზღვაო ტრანსპორტით; დოკუმენტაცია
 • ტვირთის გადაზიდვა სახმელეთო ტრანსპორტით; რეგულაციები
 • დოკუმენტაცია TIR CARNET
 • ავიაგადაზიდვები: ავიაკომპანიები, ხომალდის სახეები, Loading
 • charts;დოკუმენტაცია
 • სახიფათო ტვირთების რეგულაცია
 • ცოცხალი ცხოველების რეგულაციები- LAR
 • ექსპორტი
 • იმპორტი
 • კარიდან კარამდე ტრანსპორტირება
 • ტრანზიტული ტვირთის მომსახურება
 • სატვირთო ტერმინალი: ფუნქციები და ვალდებულებები
 • მარკეტინგი
 • ტვირთის საბაჟო გაფორმება.საერთაშორისო სასაქონლო კოდები, პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები; დაზღვევა.
 • ზოგადი საბაჟო რეგულაციები
 • ASYCUDA – eCustoms – ში დეკლარაციის და შიდა გადაადგილების – აღრიცხვის მოწმობის, შევსების წესი, რეგისტრაცია და შეფასება
 • საფოსტო გზავნილების საბაჟო რეგულაციები
 • საფოსტო გზავნილებისთვის, საბაჟო დეკლარაცია ფორმა 4 – ის – შევსების და გადაგზავნის წესი, შემოსავლების სამსახურის RS.GE-დან

სერტიფიკატი

კურსის დასრულების შემდეგ, განვლილი მასალის შეჯამების საფუძველზე, თქვენ გადმოგეცემათ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ორენოვანი სერტიფიკატი.

გისურვებთ წარმატებებს!

რეგისტრაციისთვის, გთხოვთ შეავსოთ ელექტრონული ფორმა, რეგისტრაცია გრძელდება.

https://docs.google.com/forms/d/1xKBulkvcS1NyxIuhJP9Mi-8327adH9nQcxc-eS3yPHo/edit?ts=664debeb&pli=1

პროგრამის ღირებულება შეადგენს 590 ლარს.  თანხის გადახდა ხდება ტრენინგის დაწყებამდე.


მიმღები ბანკი: სს “საქართველოს ბანკი”

ბანკის კოდი: BAGAGE22.

მიმღების დასახელება: შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE55BG0000000580856578

დანიშნულებაში მიუთითეთ სიტყვა “ტრენინგი”.

მიმღები ბანკი: ს.ს “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი: TBCBGE22.

მიმღების დასახელება: შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE43TB7545136080100001

დანიშნულებაში მიუთითეთ სიტყვა “ტრენინგი”.


ტრენინგის ჩატარების ადგილი: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ, 2

საკონტაქტო ინფორმაცია

training@ibsu.edu.ge

+995 322 800 064