სალომე მახარაძე – “PR-ის საგარანტიო”

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი

IBSU Training Center

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის IBSU Training Center-ის სპიკერები

იხილეთ მეტი